Regulamin i zasady reklamacji

 

REGULAMIN SKLEPU BESTUNIFORM.PL

I WSTĘP

1. Firma Profimarkt z siedzibą w Słubiach, adres: 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Słubicach, pod numerem REGON 300405503, NIP 8561756691, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.bestuniform.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Firma Profimarkt z siedzibą w Słubiach, adres: 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 115.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

 

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Profimarkt umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Firmą Profimarkt w Słubicach.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Firma Profimarkt zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Profimarkt podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a)      Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b)      Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

c)      Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

d)     Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

e)      Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

III ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

 

a) dokonanie zakupu w Sklepie.

 

b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@bestuniform.pl

 

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

 

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. .

 

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

 

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Profimarkt co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

 

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

 

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Profimarkt umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

 

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

 

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (I) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (II) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24 lub (III) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.  

 

IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.

2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie „Paczkomaty InPost”, powyższy termin może się wydłużyć do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

 

V CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej DPD w miejscu dostawy.

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Firmy Profimakrt lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwis Przelewy24) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,

4. Profimarkt zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

  1. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.

 

VI. REKLAMACJE TOWARÓW

  1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji towaru w ciągu 24 miesięcy od daty jego zakupu. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać (I) dane pozwalające zidentyfikować Kupującego tj. imię i nazwisko, dane adresowe, nr zamówienia (II) informacje o reklamowanym towarze np. nazwę towaru w Sklepie, kod towaru, model itp. (III) wskazany powód reklamacji, mile widziane jest załączenie zdjęcie reklamowanej wady towaru, jeśli wada ta jest widoczna.

  2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@bestuniform.pl .

  3. Profimarkt zobowiązany jest do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji a ciągu 14 dni roboczych od jej zgłoszenia (zgłoszenie musi zawierać informacje wymienione w punkcie 1 ) oraz poinformowania Klienta o wyniku tego rozpatrzenia. Jeśli zgłoszenie jest niekompletne i na jego podstawie nie można zidentyfikować transakcji Profimarkt zobowiązany jest do kontaktu z Klientem w ciągu wspomnianych 14 dni od wpłynięcia takiego zgłoszenia i rozpatrzeniu go w ciągu 14 dni po uzupełnieniu potrzebnych danych przez Klienta.

  4. Profimarkt może zażądać odesłania reklamowanego towaru w celu jego oględzin lub poprosić Klienta o informacje dodatkowe jak i o przesłanie zdjęcia towaru.

  5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może zażądać od Profimarkt (I) zwrotu równowartości zakupu towaru wraz z kosztami wysyłki jakie poniósł (w przypadku przesyłki kilku rzeczy, koszt przesyłki reklamowanej rzeczy obliczany jest proporcjonalnie) (II) wymianę towaru na nowy, wolny od wad.

 

VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar (dotyczy rzeczy nieużywanych) w ciągu 30 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. 

Jeśli zamówienie zostało zrealizowane Kupujący powinien odesłać towar na poniższy adres:

Firma Profimarkt 

Sklep Bestuniform

ul. Wojska Polskiego 115

69-100 Słubice 

 

  1. Po doręczeniu i kontroli przesyłki pieniądze za zakup zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 

  2. Do paczki należy załączyć informacje pozwalające zidentyfikować Kupującego (adres, nr zamówienia, nr konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze).

  3. Nie przyjmujemy zwrotów rzeczy użytych przez Kupującego (za wyjątkiem uprzednio zgłoszonych i rozpatrzonych przez nas reklamacji).

  4. Koszt odesłanie towaru pokrywa Kupujący.

 

VIII WYMIANA TOWARU I DARMOWY ZWROT

1. Aby skorzystać z darmowej wymiany / zwrotu należy założyć konto w naszym sklepie internetowym - najlepiej zrobić to od razu przy składaniu zamówienia.

2. Po zalogowaniu do swojego konta Klienta należy wybrać zamówienie, którego dotyczy zwrot.

3. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych zostanie automatycznie wygenerowana etykieta Poczty Polskiej do samodzielnego wydruku. Etykieta ta będzie już opłacona - wystarczy ją nakleić na paczkę i nadać nieodpłatnie w dowolnym punkcie Poczty Polskiej.

4. Po nadaniu paczki, będzie można śledzić jej status jak i status zwrotu, po zalogowaniu do swojego konta Klienta.

5. Z możliwości zwrotu można skorzystać w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia. Liczy się data wpłynięcia zgłoszenia.

6. WAŻNE: W przypadku omawianej opcji środki zwracane są wyłącznie na saldo Klienta w sklepie Best Uniform- można je wykorzystać na poczet zamówienia innego towaru lub innego rozmiaru tego samego towaru, jako formy wymiany. Opcja ta nie obejmuje zwrotów środków na konto bankowe Klienta.

7. Jeśli Klient chce otrzymać środki przelewem na swoje konto powinien postępować zgodnie z punktem VII niniejszego regulaminu "Zwroty towarów - odstąpienie od umowy sprzedaży".

 

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

 

X ZAPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Profimarkt wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi DPD dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DPD Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie.

3. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

7. Wearco Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

8. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.24 / 5.00 17 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-12-20
Polecam
2020-09-17
OK. POLECAM
pixel